Yasal bilgiler

www.turismosofia.com sitesi, Sofya şehri hakkında (kültür, tarih, turizm, vb.) bağımsız ve bilgilendirici bir web sitesidir.

Kullanıcılar

Bu portala www.turismosofia.com erişimi ve/veya kullanımı, söz konusu erişim ve/veya kullanımdan itibaren burada yansıtılan Genel Kullanım Koşullarını kabul eden KULLANICI koşuluna atfeder. Yukarıda belirtilen Hüküm ve Koşullar, zorunlu olabilecek Genel İş Hüküm ve Koşullarından bağımsız olarak uygulanacaktır.

Portal kullanımı

www.turismosofia.com, www.turismosofia.com veya lisans verenlerine ait olan ve KULLANICI’nın erişebileceği İnternet üzerindeki çok sayıda bilgi, hizmet, program veya veriye (bundan böyle “içerik” olarak anılacaktır) erişim sağlar. KULLANICI, portalın kullanımına ilişkin sorumluluğu üstlenir. Bu sorumluluk, belirli hizmetlere veya içeriğe erişmek için gerekli olabilecek her türlü kaydı da kapsar.

Veri koruma

www.turismosofia.com kullanıcılardan kişisel veri toplamaz ve kullanıcılardan kişisel e-posta toplanmaz.

Fikri ve sınai mülkiyet

Bu web sitesinde gösterilen bilgileri kaynak göstererek kopyalayabilir ve başka sitelerde paylaşabilirsiniz. Ticari amaçlarla kullanılmadığı sürece türev çalışmalara izin verilir. Orijinal çalışma ticari amaçlarla da kullanılamaz.

www.turismosofia.com, kullanıcıların üçüncü şahıslara ait ve/veya üçüncü şahıslar tarafından yönetilen web sitelerine erişimini sağlayan bağlantıların, dizinlerin ve arama araçlarının kullanımı yoluyla kullanıcılara verilen her türlü zarardan veya içeriklerde kullanıcıların bilgisayar sistemine, elektronik belgelerine veya dosyalarına her türlü zarar verebilecek virüs veya diğer kötü amaçlı kodların bulunmasından sorumlu olmayacaktır.

www.turismosofia.com, holabratislava.com web sitesinde yer alan ve söz konusu kuruluşun mülkiyetinde olmayan marka adlarının, ürün adlarının ve ticari markaların üçüncü şahıslar tarafından gayrimeşru kullanımından sorumlu değildir. www.turismosofia.com adresinden erişilebilen web sitelerine verilen bağlantıların içeriğinin bütünlüğü, doğruluğu ve yasallığından da sorumlu değildir.

Garanti ve sorumlulukların reddi

www.turismosofia.com, içerikteki hatalar veya eksiklikler, portalın kullanılabilir olmaması veya bunu önlemek için gerekli tüm teknolojik önlemleri almış olmasına rağmen içerikte virüs veya kötü niyetli veya zararlı programların iletilmesinden kaynaklanabilecek ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü zarardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

www.turismosofia.com, kullanıcının www.turismosofia.com web sitesine erişiminde ve/veya burada yer alan bilgilerin kullanımında maruz kalabileceği herhangi bir geçerli kurala uyulmamasından sorumlu değildir.

www.turismosofia.com, web sitesinde yer alan bilgi ve materyallerin kullanımından kaynaklanan veya kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan veya niteliği ne olursa olsun herhangi bir teknik kusurdan sorumlu olmayacaktır. www.turismosofia.com aracılığıyla kullanıcının üçüncü taraflarca sunulan özelliklere ve hizmetlere erişmesini sağlayan bağlantılar ve hiper metinler www.turismosofia.com’a ait değildir ve www.turismosofia.com’un kontrolü altında değildir; www.turismosofia.com burada yer alan bilgilerden veya bu bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir etkiden sorumlu değildir.

Değişiklikler

www.turismosofia.com, portalında uygun gördüğü değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma, hem içerikleri hem de bunlar aracılığıyla sağlanan hizmetleri ve bunların portalında sunulma veya yer alma şeklini değiştirme, silme veya ekleme hakkını saklı tutar.

Bağlantılar

www.turismosofia.com’un diğer İnternet sitelerine bağlantılar veya köprüler içermesi durumunda, www.turismosofia.com bu siteler ve içerikleri üzerinde herhangi bir kontrol uygulamayacaktır. Hiçbir koşul altında www.turismosofia.com harici bir web sitesine ait herhangi bir bağlantının içeriği için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek veya bu köprülerin veya diğer İnternet sitelerinin herhangi birinde yer alan herhangi bir materyal veya bilginin teknik kullanılabilirliğini, kalitesini, güvenilirliğini, doğruluğunu, kapsamlılığını, gerçekliğini, geçerliliğini ve anayasaya uygunluğunu garanti etmeyecektir.

Aynı şekilde, bu dış bağlantıların dahil edilmesi, bağlantılı kuruluşlarla herhangi bir ilişki, birleşme veya katılım anlamına gelmeyecektir.

Kullanıcılar, www.turismosofia.com web sitesinde yer alan hizmetlerin, içeriklerin, bağlantıların ve köprü metinlerin kullanımından tek başına sorumludur.

Dışlama hakkı

www.turismosofia.com, kendi talebi veya üçüncü bir tarafın talebi üzerine, bu Genel Kullanım Koşullarına uymayan kullanıcıların portala ve/veya sunulan hizmetlere erişimini önceden haber vermeksizin reddetme veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Çerez politikası

www.turismosofia.com analitik, istatistiksel ve ticari amaçlar için üçüncü taraf çerezleri kullanır. Toplanan bilgiler anonimdir ve çerez politikasında görüntülenebilir.

Bu koşulların değiştirilmesi ve tadil edilmesi

www.turismosofia.com burada belirtilen ve usulüne uygun olarak yayınlanmış olan koşulları dilediği zaman değiştirebilir.

Bu koşulların geçerliliği maruz kalmalarına bağlı olacak ve usulüne uygun olarak yayınlanana ve başka koşullarla değiştirilene kadar yürürlükte kalacaktır.

20'ye varan indirim kazanın Booking.com