Informacje prawne

Strona www.turismosofia.com jest niezależną stroną informacyjną o mieście Sofia (kultura, historia, turystyka itp.).

Użytkownicy

Dostęp i / lub korzystanie z tego portalu www.turismosofia.com przypisuje warunek UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, od tego dostępu i / lub użytkowania, Ogólne Warunki Użytkowania odzwierciedlone w niniejszym dokumencie. Powyższe Warunki mają zastosowanie niezależnie od Ogólnych Warunków Handlowych, które mogą być obowiązkowe.

Korzystanie z portalu

www.turismosofia.com zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej „treściami”) w Internecie należących do www.turismosofia.com lub jego licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na wszelkie rejestracje, które mogą być konieczne w celu uzyskania dostępu do określonych usług lub treści.

Ochrona danych

Serwis www.turismosofia.com nie gromadzi danych osobowych użytkowników i nie zbiera od nich żadnych osobistych wiadomości e-mail.

Własność intelektualna i przemysłowa

Użytkownik może kopiować i udostępniać informacje przedstawione na tej stronie w innych witrynach z podaniem źródła. Prace pochodne są dozwolone, o ile nie są wykorzystywane do celów komercyjnych. Oryginalny utwór nie może być również wykorzystywany do celów komercyjnych.

www.turismosofia.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom poprzez korzystanie z linków, katalogów i narzędzi wyszukiwania, które umożliwiają użytkownikom dostęp do stron internetowych należących do i/lub zarządzanych przez osoby trzecie, ani za obecność wirusów lub innych złośliwych kodów w treści, które mogą powodować wszelkiego rodzaju uszkodzenia systemu komputerowego, dokumentów elektronicznych lub plików użytkowników.

www.turismosofia.com nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie nazw marek, nazw produktów i znaków towarowych, które nie będąc własnością danego podmiotu, pojawiają się na stronie holabratislava.com. Nie ponosi również odpowiedzialności za integralność, prawdziwość i legalność treści linków do stron internetowych, do których można uzyskać dostęp ze strony www.turismosofia.com.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

www.turismosofia.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane między innymi: błędami lub pominięciami w treści, brakiem dostępności portalu lub transmisją wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby temu zapobiec.

www.turismosofia.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie jakichkolwiek obowiązujących zasad, które użytkownik może ponieść podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej www.turismosofia.com i/lub korzystania z zawartych na niej informacji.

www.turismosofia.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, ani za jakiekolwiek wady techniczne, niezależnie od ich charakteru, wynikające z korzystania z informacji i materiałów zawartych na jego stronie internetowej. Linki i hipertekst, które za pośrednictwem www.turismosofia.com umożliwiają użytkownikowi dostęp do funkcji i usług oferowanych przez osoby trzecie, nie należą do www.turismosofia.com i nie są przez nią kontrolowane; www.turismosofia.com nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich informacje ani za jakiekolwiek skutki, które mogą z nich wynikać.

Modyfikacje

www.turismosofia.com zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji, jakie uzna za stosowne w swoim portalu bez uprzedniego powiadomienia, z możliwością zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści, jak i usług świadczonych za jego pośrednictwem oraz sposobu, w jaki są one prezentowane lub umieszczane na jego portalu.

Linki

W przypadku, gdy www.turismosofia.com zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, www.turismosofia.com nie sprawuje żadnego rodzaju kontroli nad tymi stronami i ich zawartością. W żadnym wypadku www.turismosofia.com nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do zewnętrznej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, ważności i zgodności z prawem jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z tych hiperłączy lub innych stron internetowych.

Podobnie, włączenie tych zewnętrznych powiązań nie oznacza żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub uczestnictwa z połączonymi podmiotami.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, linków i hipertekstu zawartych na stronie internetowej www.turismosofia.com.

Prawo do wykluczenia

www.turismosofia.com zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia, na własny wniosek lub na wniosek strony trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Polityka plików cookie

Witryna www.turismosofia.com wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do celów analitycznych, statystycznych i handlowych. Gromadzone informacje są anonimowe i można je sprawdzić w polityce plików cookie.

Modyfikacja niniejszych warunków i zmiana

www.turismosofia.com może w dowolnym momencie zmodyfikować warunki określone w niniejszym dokumencie, które zostały należycie opublikowane w formie, w jakiej zostały tutaj zamieszczone.

Ważność niniejszych warunków zależy od ich ekspozycji i pozostają one w mocy do czasu ich należytego opublikowania i zmodyfikowania przez inne warunki.

Uzyskaj do 20% zniżki na Booking.com